Общи условия на лоялната програма AIKO FAMILY CLUB на мебелни магазини Aiko

Настоящите общи условия („Общите условия”) определят механизма на лоялната програма AIKO FAMILY CLUB и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея между “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД, със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул.Европа №441, ЕИК 175132390, тел. 0700 188 66, и клиентите на магазина, включени в програмата, и по-точно издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси. С регистрацията си в програмата AIKO FAMILY CLUB Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА AIKO FAMILY CLUB

1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА

1.1 Участник в програмата AIKO FAMILY CLUB може да бъде всяко физическо лице, което има постоянен адрес в Република България и има навършени 18 години. В програмата AIKO FAMILY CLUB нямат право да участват служителите на “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД, както и членове на техните семейства.

1.2 Всяка клиентска карта е и остава собственост на издаващото я дружество “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД.

1.3 Клиентската карта е лична и се регистрира поименно. Преотстъпването на клиентска карта е забранено. Всеки участник има право само на една клиентска карта.

1.4 Издаването на клиентска карта е безплатно. Издаването и активирането на клиентска карта се извършва след попълването на хартиен формуляр на бюро „Информация“ в магазините на Aiko, регистриране на участника в Програмата и съгласяването му с настоящите Общи условия.

1.5 При регистрацията в програмата AIKO FAMILY CLUB участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните си данни, изисквани от формата за регистрация.

1.6 Клиентската карта и програмата AIKO FAMILY CLUB са валидни за всички търговски обекти на фирмата в страната.

2. УПОТРЕБА НА КЛИЕНТСКАТА КАРТА

2.1 Клиентската карта не е кредитна карта. Участниците не могат да извършват финансови операции с картата, а могат единствено да се възползват от привилегиите, които получават с картата, като за целта я показват при покупка на стоки на касите в магазините на Aiko в страната. “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД си запазва правото да изиска и показването на лична карта с цел удостоверяване самоличността на лицето, представящо клиентската карта.

2.2 Клиентската карта не е средство за разплащане и не е банкова карта. Картите за лоялни клиенти не могат да бъдат прехвърляни на трети лица. Прехвърлянето на претенции, произтичащи от картите, е изключено.

3. ДЕЙСТВИЕ НА КАРТАТА И ОТСТЪПКИ

3.1 При пазаруване в търговските обекти на мебелни магазини Aiko участникът има право да трупа оборот на базата на издадените му касови бонове и да участва в кампании с награди.

3.2 Притежателите на карта AIKO FAMILY CLUB се ползват от всички продуктови оферти, отстъпки и промоции на артикули и услуги, както и от всякакви други предимства, за които посредством интернет страницата на Aiko, рекламни брошури или чрез други печатни или електронни средства за съобщения е обявено, че се предоставят специално за картодържателите.

3.3 Участникът трябва да представи клиентската си карта на касата преди заплащане на покупката, за да може да се възползва от програмата за лоялност. В случай, че е заплатил без да представи картата, същият не може да се възползва от предимствата на AIKO FAMILY CLUB.

3.4 Натрупването на оборот по карта за лоялност започва още от първата покупка, независимо дали се купуват стоки в промоция или не. В момента, в който се премине границата от 5001лв. започва получаването на отстъпка, равна на процент (между 3% и 5%) от стоките, за които не е обявено ценово намаление. Отстъпката може да се ползва при всяка покупка или да се натрупва по картата и да се използва в бъдещ период. Натрупването на суми по картата не е ограничено във времето.
При натрупване на оборот от 5001 до 10000лв. се получават 3% отстъпка за всички непромоционални стоки;
При натрупване на оборот от 10001 до 15000лв. се получават 4% отстъпка за всички непромоционални стоки;
При натрупване на оборот от 15001 нагоре се получават 5% отстъпка за всички непромоционални стоки;

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ

4.1 “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД има право едностранно и без предизвестие да прекрати настоящия договор спрямо участник в програмата AIKO FAMILY CLUB и/или да забрани използването на клиентската карта в случай на нарушаване/неспазване на условията на програмата AIKO FAMILY CLUB или съмнение за злоупотреба и компроментиране на програмата от страна на участниците.

4.2 Клиентската карта дава съответните привилегии на участниците само за срока, през който програмата AIKO FAMILY CLUB е валидна. “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД има право да определя срока на програмата AIKO FAMILY CLUB по свое усмотрение.

4.3 “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия и условията за ползване на клиентската карта, както и да прекрати програмата AIKO FAMILY CLUB по всяко време без предизвестие. Всяка промяна на Общите условия ще бъде довеждана до знанието на участниците на интернет адрес www.aiko-bg.com.

4.4 “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД не носи отговорност спрямо участниците за каквато и да е промяна в Общите условия, модификация на програмата AIKO FAMILY CLUB или нейното прекратяване, доколкото участниците разбират и се съгласяват, че програмата AIKO FAMILY CLUB е организирана по едностранна инициатива на дружеството и по никакъв начин не задължава клиентите на мебелни магазини Aiko да участват в програмата AIKO FAMILY CLUB и/или да закупуват стоки от търговските обекти на фирмата.

5. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

5.1 В случай на съмнение за злоупотреба и с цел защита правата на реалните лоялни клиенти на AIKO FAMILY CLUB, служител на бюро „Информация“ може да поиска от картодържателя документ за самоличност.

5.2 Ако картата бъде загубена или открадната, участникът трябва да уведоми за това в най-близкия магазин на Aiko или да се обади на телефонен номер: 0700 18866. Ще му бъде издадена безплатно нова клиентска карта по описаната в т. 1 процедура. Старата клиентска карта се анулира от системата с цел избягване на злоупотреби. “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД не носи отговорност в случай на ненавременно уведомяване за загуба или кражба.

5.3 Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези, публикувани на интернет адрес www.aiko-bg.com

6. ЛИЧНИ ДАННИ

6.1 Участниците в програмата AIKO FAMILY CLUB декларират, че са запознати и съгласни със следното:

6.1.1 С приемането на Общите условия се съгласявате, че “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена при регистрацията Ви в програмата за лоялност или дадена впоследствие.

6.1.2 “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД е регистриран администратор на лични данни под № 0034464 съгласно българското з аконодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия се съгласявате, че “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД може да обработва предоставените при регистрацията в AIKO FAMILY CLUB и впоследствие лични данни за следните цели: техническо управление на програмата и нейната база данни; установяване на контакт с Вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за награди, и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или email; директен маркетинг. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните Ви данни от програма AIKO FAMILY CLUB за посочените цели, “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които фирмата си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.

6.1.3 На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни може да възразите срещу използването на личните Ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД на контактите, посочени в края на тези Общи условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на Ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

6.1.4 По всяко време може да се откажете от получаване на информация, свързана с програмата AIKO FAMILY CLUB, на email: aiko@aiko-bg.com , както и да поискате регистрацията Ви в програмата за лоялност да бъде заличена, заедно с предоставените от Вас лични данни на посочените по-долу контакти.


Контакти за връзка с “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД

АДРЕС:

гр. София 1 – бул. Европа №441
гр. София 2 – ул. Околовръстен път №135
гр. Стара Загора – бул. Патриарх Евтимий №50
гр. Бургас – бул. Янко Комитов №8

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН: 0700 188 66

e-mail: aiko@aiko-bg.com
„Аико Мулти Консепт” ООД
02.10.2015 г. v103