Формуляр за рекламация

Лични данни

Име *
Фамилия *
E-mail *
E-mail (повторение) *
Телефон
Адрес

Информация за продукта

Документ номер *
Място на сделката *
Име на изделието *
Номенклатурен номер
Количество *
Имам следният проблем *
Описание *
Снимки
Код от картинката по-долу *АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД ще използва предоставените тук от Вас лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Всеки клиент доброволно предоставя вярна информация за себе си при попълване на формулярът. С подписването му, всички клиенти се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД.
АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под №0034464 и няма право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието на техните притежатели.