Играй и спечели с рождения ден на Aiko XXXL Стара Загора

Ваканцията е тук, а ТИ къде си? 

Родопски вкусни гозби, хармония и спиращи дъха гледки - голямата награда по случай 13-годишнината на Aiko XXXL Стара Загора ще те заведе на едно много романтично място високо в Родопите, сгушено измежду история и традиции. 


Условия:


1|  Пазарувай на стойност над 50 лв. във физическия магазин на Aiko XXXL в Стара Загора в периода 13.06 – 13.07.2022 г..

2| Регистрирай касовата бележка от своята покупка на www.aiko-bg.com/tombola до 13.07.2022 г.

 


Награди:


1 бр. ваучер за две нощувки с включена закуска в хотелски комплекс Родопски легенди

 

1 бр. стилен комод в бяло

1 бр. сет тенджери 10 части

 

 

 

 

Участвай тук:

Пример: тук

Пълни условия на играта:


 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА


1.1 Играта  се организира и провежда от Аико Мулти Консепт ООД със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул. Европа №441, ЕИК 175132390, тел. 0700 188 66(“Организатор”).

1.2. С участието си в тази игра клиентът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях, приети по реда на т.1.4.

1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта на уебстраницата  www.aiko-bg.bg/tombola

1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести промяната на www.aiko-bg.bg/tombola

 

 1. 2. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА


2.1. Томболата започва официално на 13.06.2022 г. и ще продължи до 23:59 часа. на 13.07.2022 г.

2.2. Томболата се провежда на територията на Република България, в специално създадената за целта на играта уеб страница www.aiko-bg.bg/tombola

 

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ


3.1. В томболата може да участва всяко физическо лице с местоживеене в България.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


4.1. Участието на първото ниво е обвързано с осъществяване на покупка на стойност 50 лв или повече във физически магазин Aiko в гр.Стара Загора.

4.2. На второ ниво участникът трябва да попълни форма за участие, намираща се на www.aiko-bg.bg/tombola и да регистрира номер и дата на касова бележка, за да се включи в тегленето на наградите.

"

4.3. Един регистриран номер на касова бележка се счита за едно участие.

4.4. Един участник може да участва с неограничен брой реални номера на касова бележки, стига покупките да са осъществени в периода 13.06 - 13.07.2022 г.

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ


5.1 Наградите са:

 • 2 нощувки с включена закуска в хотелски комплекс Родопски легенди, с. Врата, общ. Асеновград
 • 1 брой Комод с арт. номер 73464010017;
 • 1 брой Сет тенджери 10 части с арт. номер 40367020034;

 

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

6.1 Разпределението на наградите се осъществява на случаен принцип от всички регистрирали се участници.

6.2. Право на участие в разпределението на наградите имат само регистрирани по реда на т.4 от Официалните правила участници.

6.3. В случай че спечелилият участник е лице под 18 год. възраст, наградата се връчва на законния му представител (родител, попечител/настойник).

6.4. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.

6.5. Победителите са избрани на лотариен принцип чрез специализиран софтуер. Победителите ще бъдат оповестени публично на уеб страницата на играта www.aiko-bg.com/tombola и на страницата на Организатора във социалната мрежа Фейсбук в рамките на 1 (един) ден след тегленето и потърсени от Организатора, чрез подадения от участника e-mail адрес и телефон, за получаване на наградата.

6.6. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.

6.7. Награда, непотърсена в срок от 2 (две) седмици след края на играта и обявяването на печелившия, автоматично се разпределя на лотариен принцип сред останалите участници в играта, регистрирани по реда на т.4 от Официалните правила. Участниците в играта, спечелили награда и непотърсили я в срок, посочен в т.6.7 губят правото да участват в допълнителното разпределение на непотърсените награди.

7. ОТГОВОРНОСТ

 

7.1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

7.2. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на уеб страницата на играта www.moemax.bg/tombola Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им .

 

 1. 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в играта. С участието си в играта се счита, че клиентът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за търговски цели на Аико Мулти Консепт ООД . Базата данни за всички клиенти ще бъде обработвана при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

 1. 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА


Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1 от Официалните правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

© 2024 AIKO XXXL Онлайн магазин от Stenik