Aiko XXXL томбола

aiko томбола

Победители, обявени 14.06.2023

 • Голяма награда: Ваучер за пазаруване от Aiko XXXL на стойност 3000 лв - Гергана Колева, тел.  08*****150
 • 3 х Уикенд за двама в хотелски комплекс Родопски легенди
  • Николай Марков, тел. 08*****889
  • Костадин Мостров, тел. 08*****599
  • Дария Станкова, тел. 08*****12
 • 30 ваучера на стойност 100 лв. за пазаруване от Aiko XXXL
  • Тодор Танев 08*****258
   Магдалена Иванова 08*****306
   Байчо Тонев 08*****888
   Стайко Койчев 08*****297
   Диляна Витанова 08*****579
   Ивайло Борисов 08*****733
   Мария Йосифова 08*****563
   Василена Долмова 08*****924
   Катрин Кайнакчиева 08*****666
   Силвия Вълчева 08*****520
   Деляна Георгиева 08*****007
   Данита Илийска 08*****972
   Десислава Димитров 08*****903
   Красимир Кирилов 08*****309
   Пламен Петков 08*****499
   Теодора Проданова 08*****443
   Стефани Сейкова 08*****223
   Данаил Иванов 08*****364
   Живко Тонев 08*****233
   Мариана Петрова 08*****219
   Мира Димитрова 08*****988
   Атанас Стоянов 08*****151
   Антон Панайотов 08******80
   Костадин Димитров 08*****504
   Михаела Колева 08*****230
   Галя Дянкова 08*****849
   Недислава Маринова 08*****433
   Диана Крумова 08*****731
   Адриана Лавчева 08*****303
   Ивелина Хан 08*****552
 • 40 ваучера на стойност 50 лв. за пазаруване от Aiko XXXL
  • Красимира Димитрова 08*****11
   Меглена Йоцова 08****950
   Илинка Иванова 08*****055
   Ивайло Иванов 08*****307
   Яница Стойчева 08*****137
   Огнян Петров 08*****692
   Милен Мулешков 08*****92
   Северина Илиева 08*****005
   Страхил Николов 08*****47
   Петя Танчева 08*****887
   Емил Георгиев 08*****530
   Веселин Долмов 08*****712
   Величка Борисова 08*****813
   Иван Петров 08*****983
   Игрил Христов 08*****54
   Ангел Стоянов 08*****757
   Аделина Петрова 08******668
   Теодора Кисъова 08*****447
   Денислав Петков 08*****598
   Аделина Пеева 08*****717
   Борислав Йорданов 08*****320
   Асен Крумов 09******999
   Теодора Иванова 08******445
   Янко Янков 08******217
   Нелина Стефанова 08*****334
   Димитър Арнаудов 08*****510
   Живко Колев 08*****247
   Анифе Кадиш 08*****061
   Маргарита Тянкова 08*****24
   Виктория Христова 08*****852
   Цвета Кънева 08*****300
   Биляна Германова 08*****080
   Марийка Георгиева 08*****769
   Наталия Пецева 08*****003
   Даря Серева 08*****787
   Цветелина Гецова 08*****782
   Албена Симеонова-Костадинова 08*****845
   Сузана Стефанова-Ставрова 08*****325
   Теодора Герганова 08******864
   Росица Стайкова 08******01

Ако виждате името и телефонния си номер при обявените победители, моля свържете се с нас на имейл [email protected], за да уговорим получаването на Вашата награда. Честито на победителите!

Най-големият! Най-модерният! Най-комфортният!

Обновеният Aiko XXXL в София, на бул. Европа 441 ви очаква. Разширихме се с нови 3000 кв.м., за да ви предложим още повече уют и още повече модерни и вдъхновяващи решения за дома, офиса и градината. Открийте любимите си сектори за мебели и аксесоари с нови ексклузивни марки, над 10 000 предложения и много промоции, които не са за изпускане.

... и защото ни е празнично,

сме подготвили празнична томбола във всички магазини на Aiko XXXL с много награди. Ела в най-близкия магазин между 31.05 и 11.06, разходи се и намери някого от семейството на Aiko -  Макс, Икси, Путци, Линда или бабата. Направи си селфи с някого от тях и участвай в тази страница, като попълниш данните си и качиш селфито. На 12.06 ще изтеглим общо 74 победители, които ще получат страхотни награди. 

Вижте повече:

 

Стъпки за участие

стъпки за участие 1стъпки за участие 2стъпки за участие 3стъпки за участие 4стъпки за участие 5

Награди

награда 1награда 2награданаграда 4

Участвай

Всички полета маркирани с ( * ) са задължителни
Максимален размер на файла: 10240 KB | Позволени типове файлове: jpg, jpeg, gif, png, pdf

Условия за участие

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „XXXL Откриване“

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Играта XXXL Откриване“  (наричана за краткост по-долу „Играта“) се организира от „Аико Мулти Консепт” ООД (наричано за краткост по-долу „Организатор“) със седалище и адрес на управление: : гр. София, бул. „Европа“ № 441, с ЕИК: 175132390. Играта се провежда на територията на обекти от верига магазини Aiko XXXL.
 2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта, и са публикувани на официалната интернет страница на Организатора www.aiko-bg.com
 3. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което има постоянен адрес на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
 4. С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, участниците декларират, че приемат настоящите Правила и отговарят на условията за участие.
 5. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
 6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят да манипулират процеса по спечелването на наградите посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с предвидените в настоящите Правила. При установяване извършването на подобни нерегламентирани действия Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
 7. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта е валидна само за магазини Aiko XXXL в градовете: София, Варна, Бургас и Стара Загора.
 8. Играта започва в 10:00:00 часа на 31.05.2023  г. и приключва в 23:59:59 часа на 11.06.2023 г.
 9. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това навсякъде, където правилата са били публикувани, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ

 1. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците:

1 брой ваучер за пазаруване в магазини Aiko XXXL на стойност 3000 лв.;

3 броя уикенд за двама в Родопите, в комплекс „Родопски легенди“;

30 броя ваучер за пазаруване в магазини Aiko XXXL на стойност 100 лв.;

 

40 броя ваучер за пазаруване в магазини Aiko XXXL на стойност 50 лв.;

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Играта XXXL Откриване“ се организира с маркетингова цел, за популяризиране на марката „Aiko XXXL”. Участието в Играта е индивидуално и не е обвързано с покупка.
 2. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

12.1. Да открие един от макетите на член на семейството на Aiko XXXL, разположени в магазините на  Aiko XXXL;

12.2. Да си направи снимка с един от макетите на член на семейството на Aiko XXXL;

12.3. Да качи снимката на www.aiko-bg/aiko-tombola и да се регистрира;

12.4. За наличието на валидна регистрация всеки участник трябва да предостави име, фамилия, валидни и-мейл и телефон;

12.5. Всеки участник има право на една регистрация;

12.6. В жребия за разпределението на наградите участват само изцяло и коректно попълнени регистрации;

12.7. Печелившите ще бъдат изтеглени на 14.06.2023 г. на случаен принцип;

РАЗДЕЛ IV. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Право на участие в разпределението на наградите имат само регистрирани по реда на раздел.III от Официалните правила участници;
 2. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент;
 3. Печелившите, избрани според регламента на Играта, ще бъдат оповестени публично на 14.05.2023 г.;

РАЗДЕЛ V. ОТГОВОРНОСТ

 1. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта.
 2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми и др.
 3. Организаторът не отговаря
 1. в случай че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившия Участник и/или негов представител да може да получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила;
 2. при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства;
 1. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата;
 2. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, или не са изпълнени всички необходими стъпки, съгласно настоящите Правила, се считат за невалидни;
 3. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградата;

 

РАЗДЕЛ VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта. Базата данни за всички участници ще бъде обработвана при спазване на изискванията на ЗЗЛД.;

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1.  С изпращането на заявление за участие в играта от Участникът се счита, че същият приема тези Официални правила, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни;
 2. С приемането на Наградата печелившите Участници се съгласяват да бъдат оповестявани, снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организатора, без да получават допълнително възнаграждение за това;
 3. Настоящите правила са достъпни на www.aiko-bg.com/aiko-tombola и влизат в сила, считано от 31.05.2023 г.;
 4. Официалните правила на играта са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство;
 5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване;
© 2024 AIKO XXXL Онлайн магазин от Stenik