Формуляр за рекламация

Лични данни

Информация за продукта

Информация за проблема

Максимален размер на файла: 1024 KB | Позволени типове файлове: jpg, jpef, gif, png, pdf

АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД ще използва предоставените тук от Вас лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Всеки клиент доброволно предоставя вярна информация за себе си при попълване на формулярът. С подписването му, всички клиенти се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД.
АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под №0034464 и няма право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието на техните притежатели.

© 2024 AIKO XXXL Онлайн магазин от Stenik