General terms and conditions

1. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND SERVICE OF AIKO FURNITURE STORES Aiko is Aiko Multi Concept OOD, registered office and principal place of business: 441 Slivnitsa Blvd, Vrabnitsa District, Sofia, UIC 175132390, VAT ID No: BG175132390, Tel.: 0700 188 66; Email: aiko@aiko-bg.com Aiko Furniture Stores means all shops of the Aiko chain that sell products and provide services related to the range of goods offered...
2. Общи условия за използване на сайта на мебелни магазини Aiko. Следните условия са условията на споразумението между Вас и АИКО. Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други...
3. Общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги от мебелни магазини Aiko, посредством платформата за покупки от разстояние. Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД и лицата ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.aiko-bg.com....
4. Общи условия на лоялната програма AIKO FAMILY CLUB на мебелни магазини Aiko. Настоящите общи условия („Общите условия”) определят механизма на лоялната програма AIKO FAMILY CLUB и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея между “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД, със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул.Европа №441, ЕИК 175132390, тел. 0700 188 66, и клиентите на магазина, включени в програмата, и по-точно издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси...