Общи условия

1. Общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги от мебелни магазини Aiko. Aiko е „Аико Мулти Консепт” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Връбница”, бул.„Сливница” № 441, ЕИК 175132390, ИН по ЗДДС BG175132390, тел. 0700 188 66, електронна поща: aiko@aiko-bg.com „Мебелни магазини Aiko“ са всички магазини от търговската верига на Aiko, чрез които последното осъществява продажба на стоки и извършване на услуги, свързани с предлагания в магазините асортимент...
2. Общи условия за използване на сайта на мебелни магазини Aiko. Следните условия са условията на споразумението между Вас и АИКО. Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други...
 
3. Общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги от мебелни магазини Aiko, посредством платформата за покупки от разстояние. Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД и лицата ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.aiko-bg.com....
4. Общи условия на лоялната програма AIKO FAMILY CLUB на мебелни магазини Aiko. Настоящите общи условия („Общите условия”) определят механизма на лоялната програма AIKO FAMILY CLUB и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея между “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД, със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул.Европа №441, ЕИК 175132390, тел. 0700 188 66, и клиентите на магазина, включени в програмата, и по-точно издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси...
5. Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора съгласно чл.52, ал. 1 и 2 от ЗЗП
 
6. Алтернативно решаване на спорове (АРС) за гражданите на ЕС АРС е процедура за извънсъдебно решаване на вътрешни и транс-гранични спорове, които са свързани с договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец, установен в Съюза и потребител, пребиваващ в Съюза, чрез намесата на структура за решаване на спорове, която предлага или налага решение или събира заедно страните с цел да улесни намирането на решение по взаимно съгласие.
 
7. Политика за използване на бисквитки Какво са Бисквитките?
Бисквитките са малък код от информация, който се записва от уеб браузъра Ви на хард диска на компютъра ви. Те често се използват като механизъм от уебсайтовете да запомнят информация за уеб браузъра и историята на активността в него от потребителите, като например кликването на различни...
 
8. Политика за поверителност Какво представляват личните данни?
Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например Вашето име, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и др.под....