Уважаеми клиенти,

Всички магазини на Aiko XXXL в страната ще работят със стандартното си работно време.

Противоепидемичните мерки във всички обекти продължават да бъдат валидни, за да бъде пазаруването за всички ни безопасно и приятно!

Затвори

Анкета

Анкета

Уважаеми клиенти на Aiko,

За повишаване качеството на предлаганото от нас
обслужване се нуждаем от обективната Ви оценка.
Не се колебайте да напишете какво Ви интересува и да ни посочите нашите предимства и недостатъци.
Информацията, получена от Вас, ще използваме за подобряване на обслужването и развитие на услугите, които Ви предлагаме.

Оценка Ниво на оценка
1 Слабо
2 Удовлетворително
3 Добро
4 Много добро


* моля отбележете и оценете в зависимост от степента на Вашата удовлетвореност
1. Персонал
Бяхте ли посрещнати и поздравени учтиво в нашия магазин? * 1 2 3 4
Бяхте ли попитани за Вашите желания (предпочитания)? * 1 2 3 4
Нашите служители бяха ли любезни и отзивчиви? * 1 2 3 4
2. Консултиране
Бяхте ли компетентно консултирани? * 1 2 3 4
Консултантът отговори ли на Вашите нужди и очаквания? * 1 2 3 4
Чувствахте ли се в сигурни ръце при Aiko консултанта? * 1 2 3 4
3. Излагане на стоките в търговска зала
Харесва ли ви начина на подредба на стоките в нашата търговска зала ? * 1 2 3 4
4. Асортимент
Достатъчно разнообразен ли е асортиментът ни от стоки? * 1 2 3 4
Прекалено модерен ли е асортиментът предлаган от нас? * 1 2 3 4
Качествени ли са мебелите, предлагани в Aiko? * 1 2 3 4
Сравним ли е нашия асортимент с този на другите мебелни магазини? * 1 2 3 4
5. Цени
Ценовите предложения на Aiko са: * 1 2 3 4
Ценовите предложения на Aiko, в сравнение с др. магазини са: * 1 2 3 4
Достатъчно ясно ли са представени цените? * 1 2 3 4
6. Услуги
Допадат ли Ви предложенията за закупуване на стоки на изплащане? * 1 2 3 4
Доволни ли сте от условията за доставка и монтаж? * 1 2 3 4
7. Откъде получихте информация за Aiko? *
Рекламна брошура
Радио
Телевизия
Интернет
Външна реклама
Други
8. Удовлетвореност
Бихте ли пазарували отново в Aiko? *
Бихте ли препоръчали Aiko? *
9. Споделете Вашите мнения и препоръки
Лични данни
Име и фамилия *
Адрес
Телефон
E-mail *
E-mail (повторение) *
Код за потвърждение (Презареди)

АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД ще използва предоставените тук от Вас лични данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Всеки клиент доброволно предоставя вярна информация за себе си при попълване на анкетата. С подписването на анкетната карта, всички клиенти се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД. Всички предоставени лични данни ще се съхраняват, обработват и използват от АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД за целите на проучването и на маркетинговата политика на фирмата. АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под №0034464 и няма право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието на техните притежатели.