Уважаеми клиенти,

Всички магазини на Aiko XXXL в страната се връщат към стандартното си работно време.

Противоепидемичните мерки във всички обекти продължават да бъдат валидни, за да бъде пазаруването за всички ни безопасно и приятно!

Затвори

ОРЗД

2018-05-03

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

      Ние, от „АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ“ ООД, бихме искали да Ви благодарим за Вашето участие като Лоялен клиент в програмата AIKO Family Club и за подкрепата Ви през годините, през които Дружеството е на българския пазар.


      Една от причините за водещото място на „АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ“ ООД на българския пазар за предлаганите от нас стоки и услуги е и сериозното ни отношение към защитата и сигурността на информацията изобщо, и в частност - на личните Ви данни. Ето защо бихме желали да Ви информираме за предстоящи промени в правната уредба на личните данни, които ще се отразят на начина, по който обработваме Вашите лични данни:


      От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започва да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


      Този нов регламент налага за всички администратори и обработващи лични данни допълнителни изисквания в процеса на обработване на лични данни, с които ние от „АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ“ ООД поемаме ангажимента да се съобразим при обработване на Вашите лични данни.


      Новият регламент Ви предоставя редица нови права, като например:
      - право да изискате достъп до личните си данни от нас, включително да искате информация с какви Ваши лични данни разполагаме към даден момент;
      - право да искате тяхното коригиране, ако са неточни или непълни, право да възразите срещу обработването им, ако считате, че ние не ги обработваме в рамките на позволеното от закона;
      - право на преносимост на данните Ви;
      - други, за които може да откриете информация в чл.13 от Общия регламент за защита на личните данни.


      За да изпълним изискванията на Регламента и да подсигурим изпълнението на изброените по-горе Ваши права е нужно да се снабдим с ново и актуално Ваше съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на участието Ви като Лоялен клиент в програмата AIKO Family Club.


      Имайте предвид, че Вашето съгласие е основополагащото правно основание на „АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ“ ООД да обработва Вашите лични данни за целите на участието Ви в програмата за лоялни клиенти. Поради това, в случай че изразите изрично Вашето несъгласие за обработване на личните Ви данни за целите на участието Ви като Лоялен клиент в програмата AIKO Family Club или не дадете изрично Вашето съгласие с потвърждение в съответното поле в края на документа, ще бъдем принудени да прекратим участието Ви в програмата, в който случай Вие няма да можете да се възползвате от привилегиите и намаленията, които членуването Ви в тази програма Ви носи или може да Ви донесе.


      Имайте предвид също и че ние няма да предприемаме нищо повече или по-различно от това, което и досега сме правили с Вашите лични данни. Единственото, което се променя, е, че повишаваме нивото на сигурност на данните Ви с оглед изискванията на ОРЗД.


      Предварително Ви благодарим за оказаното съдействие! Моля, в случай че желаете да продължим да обработваме Вашите лични данни, попълнете формуляра за съгласие за обработване на личните данни, който може да намерите във всеки един наш магазин.      С уважение,
      Екипът на „АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ“ ООД